top of page

Styret

Styret møtes en gang i måneden, og har 8 medlemmer:

Mona Ekelund, leder

Mona Fjeldberg, nestleder

Birgitte Magnus, kasserer

Guri Rummelhoff, sekretær

Bente Bjar, styremedlem, webansvarlig

Marit Aasbrenn, styremedlem

Bjørg Nina Andersen Lia, styremedlem

Ida Margrethe Fredriksen, styremedlem

bottom of page