top of page
Image by Chris Lawton

Det Kvindelige Læseselskab

Leseselskapet i Fredrikstad ble startet i 1991. Foreningen henvender seg til leseglade damer i alle aldre som ønsker å møte og høre kjente og ukjente forfattere. Vi har nesten 600 medlemmer, ta kontakt om du ønsker medlemskap. Møtene avholdes siste onsdag i måneden på Litteraturhuset i Fredrikstad. Møtene er åpne kun for medlemmer. 

Historie

Det Kvindelige Læseselskab i Fredrikstad ble startet av Torill Stokkan. Inspirasjonen til leseselskapet finner vi et stykke tilbake i tid, til slutten av 1800-tallet. Den gang hadde ikke kvinner tilgang til universitet og høyere utdanning. Tilgang på bøker og bibliotek var heller ingen selvfølge. Velsituerte kvinner stiftet da leseselskaper i de største byene, for eksempel i København og etter hvert også i Kristiania. Torill Stokkans ide om leseselskap i Fredrikstad viste seg å være genial, kvinner strømmet til og gjør det fremdeles!

Organisasjon

Stokkan drev selv leseselskapet i mange år med stor suksess. Da hun valgte å gi seg, steppet Kjersti Bruun inn en kort periode. Med stadig flere medlemmer meldte behovet seg for et styre. Else Gjemdal var en av de som tok initiative til dette, og hun ble selv leder fra 2003 til 2012. Under hennes stødige ledelse vokste leseselskapet i antall medlemmer. Økonomien  ble sikret, samtidig som den velprøvde programprofilen fra begynnelsen ble beholdt. Else Gjemdal har mye av æren for at DKL I dag fremstår som en meget veldrevet og stødig forening.

Dagens aktive styre er sammensatt av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer med vararepresentanter. Siden 2012 har Mona Ekelund vært leder. Foreningen har i dag ca 600 medlemmer, oppføring i Brønnøysundregistrene og skriftlige vedtekter. Årsmøtet holdes i februar, og er foreningens høyeste myndighet.

Det koster kr 650, – pr år å være medlem. Kontingenten gir medlemmene fri adgang til de ordinære møtene så langt plassen rekker i den store salen.

Mål

Foreningens mål er å arrangere foredrag og forfattermøter for å inspirere til lesning og fremme interesse for og kjennskap til litteratur.

Om programmet

Alle møtene, åtte stykker pr år, holdes i Litteraturhuset i Fredrikstad, Storgata 11. Vi har fast møtedag den siste onsdag i hver måned unntatt månedene mai, juni, juli og desember. Møtene begynner kl.19.00. Hvert møte har som regel to avdelinger med pause i midten.  På grunn av stort oppmøte, er det lurt å være tidlig ute. Det er mulig å kjøpe drikke. “Joker” utenfor salen “Egalia” i tredje etasje har hyggelig bar med gode sofaer.

Foruten fire møter hver sesong arrangerer vi teaterturer til Oslo.En tur med litterært mål hører ofte med som avslutning på vårsesongen. For øvrig oppfordrer vi til å følge med i programmet samt lese e-poster fra styret! Har du ikke gitt oss e-postadresse, vennligst gjør det, det letter styrets arbeid og sikrer deg best informasjon.

bottom of page