top of page
Årsmøte 2024

DKL har årsmøte den 28. februar. Merk at dette årsmøtet har en noe annen dagsorden enn tidligere år. Selve årsmøtet begynner allerede kl 18.00, i vårt vante lokale, Egalia. De som ønsker å delta på årsmøtet, må komme innen kl 18, da lukkes dørene og holdes lukket fram til årsmøtet er ferdig. Dette betyr at de som ankommer Litteraturhuset etter at årsmøtet har begynt, og før det er slutt, må vente utenfor i baren.  

Etter årsmøtet åpnes dørene, og det blir salg av lodder til inntekt for Guatemala. I Guatemala har Fredrikstad en vennskapsby, og DKL har gjennom en årrekke støttet fattige skoleelever med skolepenger slik at noen av disse har kunnet få en utdannelse. Skolepengene er til stor nytte og glede for disse ungdommene, og vi mottar hvert år takknemlige brev fra elevene.  Vi vil derfor gjerne fortsette med denne bistanden, men det betyr at vi trenger noen ekstra inntekter. Så kjære medlem, vi håper at du vil støtte denne saken ved å kjøpe lodd den 28. februar.

De som ikke deltar på årsmøtet, og derfor kommer senere enn kl 18, vil kunne kjøpe lodder før selve medlemsmøtet som begynner kl 19 som vanlig, eller eventuelt i pausen.

bottom of page